50 aniversari de la casa: Missa, acte cultural i dinar

0
141

Eucaristia d’acció de gràcies pels  50 anys de la Residència Sacerdotal
També es celebrar un acte cultural presidit, com l’eucaristia, pel cardenal Omella

Qui entra actualment en el vestíbul de l’edifici del carrer Joan Güell, 198-200, en el barri de les Corts, es troba amb un gran rètol que diu: “Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, 50 anys, 1968-2018”.

Efectivament, la casa celebra les seves noces d’or. El dia 18 de juny de 1968 l’arquebisbe de Barcelona, Marcelo González Martín, va inaugurar la casa, profundament remodelada i posada al dia gràcies a importants donatius fets a la seva persona, que ell va voler destinar a aquesta obra per acollir els sacerdots jubilats.

Calia celebrar amb puntualitat aquests efemèride i així es va fer el dilluns 18 de juny de 2018 amb una missa que vas presidir Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona. La casa acull els sacerdots jubilats de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Actualment el nombre de residents se situa en 60 preveres, en alguns casos acompanyats també dels seus familiars o persones més pròxims

El segon dels actes amb motiu de les noces d’or de la Residència es va celebrar el dimecres 28 de novembre de 2018. A les 12 hores, a la capella de la casa, el cardenal Joan Josep Omella va presidir la missa d’acció de gràcies per aquestes cinc dècades de la Residència.  Amb el  cardenal varen  concelebrar l’eucaristia els següents bisbes: Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrasa; Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona; Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa i president delegat del Patronat de la Residència, i tots els sacerdots residents.

El bisbe de Sant  Feliu excusà la seva absència a la missa per tenir altres compromisos pastorals, però a l’eucaristia va estar representat pel vicari general de la diòcesi, Mn. Josep M. Domingo. Mons. Agustí Cortés i el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell es varen unir a l’acte cultural que va fer després de la missa.

Es varen unir a la celebració tres religioses de la congregació de les  Hospitalàries de la Santa Creu, una congregació fundada a Barcelona, que durant molts anys va tenir cura de la Residència: Mercè Arimany, superiora general; Anna Maria Oliveras, consellera general, i la germana Guillermina, que tingué cura de la infermeria de la casa. També eren presents a la celebració el personal laic de la casa.

Es va celebrar la missa votiva d’acció de gràcies i es varen proclamar aquestes lectures:  Primera lectura: 1 Corintis 1, 3-9, llegida per Mn. Francesc Martínez Monfort, el sacerdot més antic entre els residents. L’evangeli, proclamat per Mn. Josep Serra, director de la Residència fou el fragment de la Visitació i el Magnificat de Maria (Lc 1, 39-55).

L’homilia fou pronunciada per Mons. Josep Àngel Saiz Menses i va tenir dues parts. En la primera va comentar les lectures bíbliques, centrat sobretot en Maria com a model de l’Església, que ha de portar Jesucrist al món, com Maria va portar el Verb encarnat en el seu si a la visita a la seva cosina Elisabet i al precursor, Joan Baptista. En la segona part va esmentar els noms de les persones que havien protagonitzat la història de la Residència en aquest darrer mig segle., en especial els seus rectors. Mn. Quirze Estop, Mn. Francesc Raventós i l’actual, Mn. Josep Serra

A la pregària dels fidels – que va llegir Mn. Pere Vivó- es va tenir un record per totes  les persones que han ajudat a la Residència Sacerdotal a complir la seva missió en aquest mig segle, com els bisbes Gregorio Modrego, Marcelo González Martín, Ramon Daumal i el sacerdot Francesc Raventós, mort fa poc i que fou rector durant quaranta anys. Es va cantar la “Missa del papa Joan” del sacerdot Albert Taulé, i va tenir cura de  dirigir els cants el sacerdot Xavier Casas Ros.

Acte cultural commemoratiu

Després de l’eucaristia, es va celebrar en una de les sales de la casa un acte commemoratiu, presidit pel cardenal Omella i pels altres bisbes indicats abans.

Després d’unes paraules de presentació de l’acte per Mn. Josep Serra, Mn. Ramon Viñas, resident a la casa, va interpretar al piano dues peces, una sardana i una composició seva en memòria del que fou el seu amic, Mn. Francesc Raventós.

Mn. Manuel Tort, poeta prou reconegut, va aportar a l’acte la lectura d’una poesia seva sobre els 50 anys (El text d’aquesta composició, llegida a l’inici del cinquantenari, ja es va publicar al BAB de juny de 2018, pàgines 484-486).

A continuació, el canonge i historiador, Josep M. Martí Bonet, va pronunciar una conferència sobre la història d’aquests cinquanta anys, centrant les seves paraules sobretot en els antecedents de la casa actual. L’Asil de Sacerdots Pobre, fundat l’any 1870 gràcies a un llegat testamentari del bisbe de Barcelona Pantaleó Montserrat i el posterior Seminari Major dels sacerdots, o de Les Corts, creat pel bisbe Català i Albosa, molt estimat per les seves obres de caritat… I va acabar citant unes paraules que va dir quan, fa 25 anys, fou invitat a parlar en l’acte commemoratiu que  es va fer aleshores: “A la Residència tots hi venim a gust, perquè ens trobem com a casa”.

En aquest acte es varen fer moltes citacions al llibre en què Mn. Francesc Raventós va fer la història de la casa. Es titula La Residència de Sant Josep Oriol. Història, i ha estat editat per l’Arxiu  Diocesà, dirigit pel doctor Martí Bonet. I es va repartit a tots els assistents un calendari litúrgic de taula del proper 2019, dedicat als 50 anys de la Residència, que reprodueix les imatges de la Verge Maria i de Sant Josep Oriol que hi ha a la capella de la casa.

El cardenal Omella va cloure l’acte donant les gràcies a tots els participants “per la lliçó d’història que ens heu donat, i també d’espiritualitat”. I va acabar remarcant que el bon funcionament i el clima de fraternitat que hi ha a la casa són un bé per a tota la diòcesi. En aquest sentit, va citar unes paraules que va dir el papa Francesc en la seva intervenció en la darrera assemblea del Sínode dels Bisbes (ocubre de 2018), recollint una dita popular a l’Argentina, que diu: “Si a casa teva no hi ha un ancià, ves a la botiga i compra’l, a fi que puguis tenir a casa teva la veu de ’experiència i de la saviesa”.

L’acte cultural es va cloure amb el cant d’una composició poètica del sacerdot resident Mn. Joaquim Vives Aragó (ja publicada també al BAB de juny de 2018, pags. 483-484).

I els bisbes presents i altres invitats varem compartir el dinar amb els residents.

El tercer i darrer acte commemoratiu dels 50 anys està previst celebrar-lo, ajudant Déu, el 23 de març de 2019, coincidint amb la festa de sant Josep Oriol.