Cel·lebracions del gener

0
338

EN AQUEST MES DE GENER de 2020

JOIOSAMENT FELICITEM

dia

  1       Festa del Dolcíssim Nom de Jesús, és a dir Emmanuel: Mn. Manuel Tort i Mn. Manuel Valls, en el seu dia onomàstic.

  3       Festa de Jesús: Mn. Jesús Ferrer, en el seu dia onomàstic i Raimon Izard en cumplir 80 anys

  4       Mn. Ferran Muñoz en complir 50 anys de l’ordenació sacerdotal

  7       Mn. Raimon Izard en el seu dia onomàstic.

11       Mn. Valentí Rodriguez en complir 91 anys d’edat

18       Mn. Jesús Ferrer, en complir 87 anys d’edat

24       Mn. Fèlix Miquel, en complir 91 anys d’edat

25       Mn. Salvador Torres en complir 81 anys d’edat

26       Mn. Ramon Tarrés, en complir 84 anys d’edat

30       Mn. Fernando Xuclà, en complir 95 anys d’edat

31       Mn. Joan Villegas, en complir 33 anys de l’ordenció sacerdotal

DOMINUS CONSERVET EOS