Cel·lebracions del febrer

0
301

EN AQUEST MES DE FEBRER de 2020

JOIOSAMENT FELICITEM

dia

   7     Mn. Ricard Olivella en la seva festa onomàstica i en complir els 76 d’edat 

 14      Festa de Sant Valentí:  Mn. Valentí Rodriguez en la seva onomàstica.   

 15      Mn. Joan Soler en complir 86 d’ edat

  25    Mn. Jordi Piquer  en complir 84 anys d’edat

  27    Mn. Joaquim Bosch, en complir 93 anys d’edat i Mn. Leandre Gassó en complir-ne 99

DOMINUS CONSERVET EOS