Missa exequial per Mn. Francesc Lara Fernandez

0
159

Morí, als 94 anys d’edat i 67 de ministeri sacerdotal, a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol el diumenge dia 23 de juny de 2019. Aquell mateix dia es van oferir pel seu etern descans les pregàries de Vespres i del Sant Rosari, que es varen celebrar, com cada dia al vespre, a la capella de la casa.

Mn. Francisco Lara Fernández nasqué a la localitat de Bajalance (Còrdova) el 4 de novembre de 1924. Encara jove, entrà a la Congregació de la Missió, fundada per Sant Vicenç de Paül per realitzar sobretot missions populars i evangelitzar en zones descristianitzades. Va fer els estudis de les Humanitats, de Filosofia i de Teologia amb aquesta congregació i amb molt de profit. Va completar aquests estudis amb titulacions civils: Llicenciatura en Història i Magisteri. Era un sacerdot d’una profunda formació cultural i tenia sobretot un gran domini de les llengües. Rebé l’orde del presbiterat, dins la Congregació de la Missió, el 14 de setembre de 1952 a la diòcesi de Madrid.

El seu itinerari pastoral el va portar a recórrer una gran part del món, com ell mateix acostumava a recordar en les converses amb els seus companys de la Residència Sacerdotal. Uns anys va residir als Estats Units. També fou destinat a Mèxic, Nicaragua i Veneçuela.

Retornat a Espanya, va residir durant més de 15 anys amb la seva germana a Castellar del Vallès. Es incardinar a la diòcesi de Barcelona el 9 de novembre de 2002. Des del 20 d’octubre de 1988 ja exercia com a vicari de la parròquia de Sant Ambrós, en una fraternal col·laboració amb els successius rectors d’aquesta parròquia.

Quan es va jubilar, va entrar a formar part de la comunitat de preveres jubilats de la Residència Sacerdotal. Allí es va celebrar la missa exequial pel seu etern descans, concelebrada pels sacerdots residents i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, també resident as la casa. el dissabte 6 de juliol a les 11 hores. Varen acompanyar al cardenal a l’altar Mn. Emili Gil, rector de la parròquia de Sant Ambrós, i Mn. Josep Serra, director de la Residència Sacerdotal. Hi assistiren la germana del mossèn difunt i els seus nebots.

Es varen proclamar aquestes lectures: 1 Corintis 15,20-23, Salm 62, amb la resposta “Senyor, el nostre cor té set de Vós, deu-nos l’aigua de la vida”. Evangeli: Lluc 7, 11-17 (Jesús ressuscita el fill de la viuda de Naïm).

A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach va invitar els familiars i tots els presents a donar gràcies per la llarga i intensa vida de mossèn Francisco Lara, en diversos continents del món. Invità a viure aquest comiat amb fe, amb esperança i amb “el consol que ens dona la Paraula de Déu que veu la mort a la llum del misteri pasqual de Jesucrist”. A tots va recomanar acollir-se a la misericòrdia de Jesucrist, manifestada en el fet de l’Evangeli que s’havia llegit: Jesús que ressuscita un noi per consolar la seva mare, que era viuda.

Les darreres paraules les va pronunciar en castellà per dir que, “quan arribem als darrrers anys de la vida, el que ens consola és haver estimat i ser estimats. Donem gràcies a Déu per tot l’amor que visqué mossèn Francisco al llarg de la seva vida, per l’amor que va donar tot exercint el seu ministeri durant molts anys”. També va demanar que l’encomanéssim “a la misericòrdia de la Verge Maria, tant vinculada als països llatinoamericans, on mossèn Lara va exercir durant tants anys el seu ministeri”.

Al final de l’eucaristia, va pronunciar unes breus paraules Mn. Emili Gil, actual rector de la parròquia de Sant Ambròs, agraint la disponibilitat del mossèn la durant 30 anys en els que fou vicari de la parròquia , “sempre servicial i disponible per atothom”. També va dir que el dissabte dia 20 de juliol, a les 19.30 hores, se celebrarà a la parròquia de Sant Ambrós una missa en sufragi de l’ànima de Mn. Lara. Que descansi en la pau de Crist.