Cel·lebracions de desembre

0
467

EN  AQUEST  MES  DE  DESEMBRE  de 2019

JOIOSAMENT  FELICITEM

dia

  3       Festa de Sant Francesc Xavier:  Mn. Xavier Casas en el seu dia onomàstic

  5       Mn. Xavier Casas  i Mn. Fèlix Miquel en el 65è.  i en Mn. Ricard Olivella en el 44 aniversari d’ordenació presbiteral.

  8       Mn. Joan Soler, en complir 85 anys d’edat 

12       Mn. Josep Cortina, en complir 85 anys d’edat

13       Mn. Manuel Valls, en complir 44 anys d’ordenació sacerdotal

14       Mn. Oriol Garreta en complir 81 anys d’edat

19       Mn. Joan Farrés en el 57è aniversari d’ordenació presbiteral

20       Mn. Joan Barat, en el 61è aniversari d’ordenació presbiteral i Mn. Joan Ballús, en complir 88 anys d’edat

22       Els mossens Joan Ballús, Artur Martín E., Lluís Matarín i Joan Rossell, en el 63è aniversari d’ordenació presbiteral 

23       Mn. Martínez Montfort, en el 69è aniversari d’ordenació presbiteral.

26       Festa de S. Esteve:  Mn. Esteve Sanz en el seu dia onomàstic.

27       Mn. Joan Farrés en complir 90 anys d’edat. Mons. Lluís Martinez Sistach en el 32è aniversari de l’ordenació episcopal