Patronat

Article 7 dels Estatuts de la Fundació sant Josep Oriol

El Patronat estarà compost pels membres següents:

  1. El President o President Delegat
  2. El Director de la Residència
  3. Un membre designat per l’Arquebisbe Metropolità de Barcelona
  4. Un membre elegit pel Consell Presbiteral de Barcelona
  5. Un membre elegit pel Capítol de la Catedral de Barcelona
  6. Un membre designat pel Sr. Bisbe Diocesà de Sant Feliu de Llobregat
  7. Un membre elegit pel Consell Presbiteral de Sant Feliu de Llobregat
  8. Un membre designat pel Sr. Bisbe Diocesà de Terrassa
  9. Un membre elegit pel Consell Presbiteral de Terrassa
  10. Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de sacerdots beneficiaris