La bugaderia

La Residència disposa de servei de bugaderia propi per a la roba d’ús personal dels residents. És imprescindible que la roba que portin a rentar estigui degudament identificada, ja que, si no és així, la Residència no es farà responsable d’aquelles peces que no compleixin aquest requisit. Quan adquireixin nova roba cal que la facin marcar abans d’usar-la. Si no està marcada i s’hagués de rentar per haver-se fet servir, s’haurà de lliurar a part i avisar la persona responsable de la bugaderia.

El resident col·locarà la roba que s’hagi de rentar en la bossa adient que tindrà en l’habitació i la guardarà dins el propi contenidor (no en l’armari) per a ser recollida, cada setmana, el dia que s’assenyali.

Les responsables de la bugaderia cuidaran de la roba dels incapacitats, i podran efectuar un repàs de la roba personal de cada resident per ajudar-los a mantenir-la i a renovar-la. La roba del resident que es vagi deteriorant haurà de ser renovada i proveïda pels mateixos residents.

La roba que necessita tintoreria, i la que indiqui la responsable de la bugaderia, serà duta pel mateix resident o pel personal de la Residència a l’establiment corresponent, abonant-ne ell les despeses.