El menjador

Els horaris del menjador seran: esmorzar de dos quarts de nou a dos quarts de deu, dinar a les dues del migdia, sopar a les vuit del vespre.

Els residents han de ser puntuals a l’hora dels àpats a fi de respectar el treball, els horaris i el descans del personal en general i del que té cura de la cuina i menjador. Si algun resident preveu que arribarà tard a algun dels àpats, es recomana no fer servir el menjador de la residència.

Els menús seran concretats setmanalment pel responsable de l’empresa que fa el servei de cuina, amb el vistiplau de la superiora de les Germanes Hospitalàries, i garantirà l’alimentació correcta i variada, i les diferents dietes que poden ser prescrites per ordre mèdic. Solament se serveixen menús diferents per prescripció facultativa.

Les places del menjador són fixes per facilitar les dietes i medicació dels residents. Amb tot, la seva ocupació pot ser modificada per la direcció de la Residència per necessitats del servei comú, d’acord amb el resident. També el resident pot sol·licitar un canvi de lloc a la direcció, la qual, un cop sospesat el motiu i les conseqüències, determinarà si és convenient o no fer la modificació demanada.

Els àpats només se serviran a les habitacions per malaltia o en cas de prescripció mèdica.

No es poden treure aliments ni utensilis del menjador sense l’autorització dels responsables.

Els residents que ocupen un apartament també podran utilitzar el servei de menjador, ja sigui habitualment o en ocasions puntuals, d’acord amb la direcció. Igualment podran utilitzar el servei de menjador els sacerdots, religiosos o seglars, familiars o amics, que els acompanyin, havent avisat amb anticipació i adaptant-se a l’horari i al menú que se serveixi.

Per a facilitar el servei de distribució del menjar o de la recollida de plats cal evitar, tant com sigui possible que, durant els àpats, els residents canviïn de taula en taula.