TORT Martí, Mn. Manuel

Manuel Tort i Martí (Ripollet, Vallès Occidental, 7-IV-1927).

Estudià al seminari de Barcelona i es llicencià en filosofia i lletres, en la branca de pedagogia, a la Universitat de la mateixa ciutat. És diplomat en psicologia infantil.

Fou ordenat sacerdot l’11-VII-1954.

Ha tingut diversos càrrecs pastorals:

vicari d’Esparraguera i de les parròquies de Sant Carles Borromeo, de la Mare de Déu de Montserrat i de Sant Joan de Gràcia, de Barcelona,

rector de les parròquies de Sant Vicenç de Vallromanes, i de Corpus Christi i de Sant Miquel dels    Sants, de Barcelona.

director del Secretariat de catequesi,

delegat diocesà d’ensenyament,

arxiprest de Gràcia

consiliari dels Lluïsos i

president del Col·legi de Rectors de la ciutat de Barcelona

director tècnic i, del 1964 al 1982, professor de literatura al Seminari Menor (La Conreria).

Es jubilà i es retirà a la residència sacerdotal de Barcelona l’any 2002.

Poesies: L’íntim esguard (1952), Cenacle interior 1953), Sonets i tankes (1962), Aigües amargues (1976, 2ª ed. 1977), Ciutat de l’alba transparent (1985, 2ª ed. revisada 2000), Romeu del vent (1991), Antologia poètica (1977), El gust del temps (1999), Tercer mil·lenni (2000) i Del dol i de la joia (2007).

En prosa: Lema sabactani (1978), Benaurats (1981), Guerra incivil (1981, reedició 2000), Amics i enamorats (1982) Germà Jesús (1989), Gràcia al cor (2003, 2ª ed. revisada el mateix any), Ponent multi-color (2007) i ¡Viure, quina joia! (2011, 2ª ed. revisada el mateix any).

En prosa i vers l’any 2000, publicà El meu llibre de Nadal. I, amb la col·laboració del Dr. Jordi Avilés, Himnes d’ Advent i Nadal (1997), Himnes de Quaresma i Pasqua (1998), Himnes quotidians de la Litúrgia de les Hores (2004) i Llibre d’Or dels Himnes al Senyor (2004).

Ha clos la seva singladura literària amb la publicació d’uns Quaderns de fi d’any: Breu antologia de poemes (2007), Cor meu, per què n’estàs tant, de content? (2008), Tercines (2009), Com he plorat davant de tes despulles (2010), Del goig de Déu (2011) i Marial (2012).